Εκδόθηκε το σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2012-2013

Το «Σχέδιο και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2012-2013» εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςq του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr). Το Σχέδιο περιλαμβάνει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό. Τα έργα και οι δράσεις που περιγράφονται στο σχέδιο στοχεύουν:

·   στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και

·   στον σχεδιασμό και στη λήψη μέτρων πολιτικής  προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

   Στο σχέδιο γίνεται αναλυτική αναφορά στους ρόλους και τις αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης -όπως το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι Εταιρίες λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητόδρομων- και παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για την συντονισμένη δράση τους, με τους φορείς πολιτικής προστασίας που έχουν ως κύριο έργο την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.

   Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς διευκόλυνση του συνόλου των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της χώρας, θα προχωρήσει και φέτος όπως και τα προηγούμενα έτη, στην σύνταξη, με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, θεματικών χαρτών που θα απεικονίζουν τις θέσεις αρχικής στάθμευσης μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για αποχιονισμό (Σταθμοί Αποχιονισμού, κλπ), καθώς και τα μέσα που διατίθενται αθροιστικά ανά θέση σε αρχικό στάδιο και ανά οδικό άξονα, βασιζόμενη στα σχέδια αποχιονισμού των φορέων που εμπλέκονται στην χειμερινή συντήρηση.

   Το σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gscp.gr όπου θα αναρτηθούν και οι θεματικοί χάρτες.