Εκδόθηκε το σχέδιο Δράσεων Π.Π. 2012 για την αντιμετώπιση κινδύνων ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩN

Έγγραφο (με αριθμό πρωτοκόλλου 6524/3-10-2012) σχετικό με το «Σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr).

     Στο σχέδιο, που περιλαμβάνει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επισημαίνεται η ανάγκη για δρομολόγηση έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Υπογραμμίζεται ότι, ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στον προγραμματισμό τους οφείλουν να επιδείξουν οι αρμόδιοι φορείς σε περιοχές που έχουν πληγεί από πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

     Μεταξύ άλλων η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστά:

      1.     Σχολαστικό έλεγχο όλων των αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και επιτάχυνση εργασιών, για την ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που βαρύνονται με ανάλογο ιστορικό.

      2.     Μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών σε δασικές εκτάσεις που υπέστησαν καταστροφές από πυρκαγιές, (κορμοδέματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις κλπ.).

      3.     Έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των κοιτών των ρεμάτων.

      4.     Απομάκρυνση απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κλπ, από δρόμους και κοινόχρηστους χώρους εντός του αστικού χώρου.

      5.     Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών, όπως και των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, με ευθύνη των Δημάρχων, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

      Στην εγκύκλιο της ΓΓΠΠ περιγράφονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων, δράσεων και μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

      Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα συνεχίσει να μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των αρμοδίων φορέων με βάση τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ καθώς και την ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρεςμε βάση τις σχετικές προβλέψεις και έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τα οποία μπορούν να ενημερώνονται και απευθείας οι πολίτες (www.emy.gr).

      Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες μπορούν να αναλαμβάνουν, προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων, δράσεις πολιτικής προστασίας που πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας. Ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων γίνεται από τις διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών.