Εκπαίδευση μελών Εθελοντικών Οργανώσεων

       Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και πραγματοποιούν δράσεις Δασοπυρόσβεσης ή/και Δασοπροστασίας, έχει διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενδεχόμενη εκπαίδευση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

       Παρακαλούμε τις εθελοντικές ομάδες οι οποίες είναι ενταγμένες στους τομείς της Δασοπυρόσβεσης ή/και Δασοπροστασίας να ελέγξουν την αλληλογραφία τους και σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει σχετικό email να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213 1510 124, 166.