Εκπαιδευτικές ταινίες - CD

Οι παρακάτω ταινίες βοηθούν όλους (ειδικά τα παιδιά δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου) να κατανοήσουν με έναν ευχάριστο τρόπο τις διαστάσεις, τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των διάφορων καταστροφών-φυσικών ή προερχόμενων από ανθρώπινη παρουσία/παρέμβαση.

 

Εναλλακτικά για να τις δείτε, εγκαταστείστε στον υπολογιστή σας έναν video player, όπως και ένα πρόγραμμα αποσυμπίεσης, εάν δεν τα έχετε ήδη.