Εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. και στην κοινή Υπουργική συνάντηση Ε.Ε. - Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Σεραφείμ Τσόκα

Ρίγα, 30 Ιανουαρίου 2015

Πραγματοποιείται 29-30 Ιανουαρίου τ.ε. στη Ρίγα της Λετονίας Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. (Α' Εξάμηνο 2015).

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκπροσωπείται στο εν λόγω Συμβούλιο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Σεραφείμ ΤΣΟΚΑ.

 

Στη χθεσινή ημερήσια διάταξη του Άτυπου Συμβουλίου κυριάρχησε το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του φαινομένου των «ξένων μαχητών».

 

Με βάση τη «Δήλωση των Παρισίων» της 11ης Ιανουαρίου 2015, που προέκυψε μετά τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα στην πόλη, οι Υπουργοί των κρατών μελών υιοθέτησαν κείμενο Κοινής Δήλωσης. Σε αυτήν επισημαίνεται η ανάγκη λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, καθώς και της  παράνομης διακίνησης όπλων, ενισχύοντας προς τούτο την ανταλλαγή πληροφοριών και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών και εργαλείων.

 

Στο ως άνω Συμβούλιο, συζητήθηκαν επίσης θέματα αντιμετώπισης των έντονων μεταναστευτικών ροών που δέχονται τα κράτη μέλη της Ε.Ε.