Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας ΓΓΠΠ με ΙΓΜΕ στο Δήμο Θερμαϊκού

Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Θερμαϊκού της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στην οδό Ν. Βότση της Δ.Κ. Νέας Μηχανιώνας, στην παραλία Επανομής της Δ.Κ. Επανομής και στην θέση «Πάλιουρα» της παραλιακής οδού Ν. Μηχανιώνας-Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, με σκοπό την εξέταση κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Θερμαϊκού δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: