Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ σε περιοχή της Π.Ε. Κεφαλονιάς

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, σε περιοχή επί επαρχιακής οδού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, πλησίον του οικισμού Βαθύ Ιθάκης, με σκοπό την εξέταση των φαινομένων κατολίσθησης-καθίζησης και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).  

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς δύνανται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: