Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στην Π.Ε. Ζακύνθου

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Ταφύλλης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στην περιοχή Παναγούλα της Τ.Κ. Αργασίου, Δήμου Ζακύνθου, με σκοπό την εκτίμηση της επικινδυνότητας επικρεμάμενου βράχου, που αποσπάστηκε λόγω του σεισμού της 26ης Οκτωβρίου 2018, για τις παρακείμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Π.Ε. Ζακύνθου δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: www.ermisnews.gr

Αρχείο: 
Κατηγορία: