Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στην Τ.Κ. Βουλιαγμένης του Δήμου Ήλιδας

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Ήλιδας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Ταφύλλης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στις θέσεις «Βορειοδυτικά του δημοτικού σχολείου» και «Βορειοδυτικά της εκκλησίας» του οικισμού Βουλιαγμένης της Τ.Κ. Βουλιαγμένης του Δήμου Ήλιδας.

Σκοπός της τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης είναι η εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, καθώς και η εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οικισμούς, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Ήλιδας δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών των περιοχών, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: