Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στην Τοπική Κοινότητα Λεπρέου του Δήμου Ζαχάρως

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης, με σκοπό την εξέταση φαινομένου κατολίσθησης και των επιπτώσεών του, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα) από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, ανάντη της Επαρχιακής Οδού Θολού-Νέας Φιγαλείας στην Τοπική Κοινότητα Λεπρέου του Δήμου Ζαχάρως.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Τοπική Κοινότητα Λεπρέου δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: