Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στη Λέσβο και τη Ζάκυνθο

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ζακύνθου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Ταφύλλης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ:

- στον οικισμό του Πλωμαρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου,  με σκοπό την εκτίμηση της επικινδυνότητας από την πτώση μεγάλου όγκου βραχωδών υλικών, που αποσπάστηκαν από κατακόρυφο βραχώδες πρανές, για τις παρακείμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα) και

-  στη δημοτική οδό Αγίας Μαρίνας προς Γύρι στην περιοχή Λαγκάδα της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμησίων του Δήμου Ζακύνθου, με σκοπό την εκτίμηση της επικινδυνότητας, λόγω αποκολλήσεων βράχων, για τις παρακείμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα), αντίστοιχα.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Ζακύνθου δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: