Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στον Δήμο Καντάνου Σελίνου

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019

 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Καντάνου Σελίνου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ:

- σε περιοχές των οικισμών Σελιά, Κωστακιανά, Πλεμενιανά, Σπανιάκος, είσοδος Παλαιοχώρας (θέση Ελαιουργείο), Τσαλιανά, Μουστάκος, Αρχοντικό, Ροδοβάνι, Πρινές, Αργαστήρι, Σκάφη, Επανοχώρι, Κομπανός και Στράτι του Δήμου Καντάνου Σελίνου της Π.Ε. Χανίων,

με σκοπό την εξέταση φαινομένων κατολισθήσεων, εδαφικών υποχωρήσεων και καθιζήσεων  και των επιπτώσεών τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα) στις παραπάνω περιοχές.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Καντάνου Σελίνου δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: