Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στους Δήμους Γόρτυνας και Πλατανιά

Αθήνα, 09 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων των Δήμων Γόρτυνας και Πλατανιά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ:

- σε περιοχές των Τ.Κ. Γέργενης και Αγίου Θωμά, καθώς και στον οικισμό Φουρνοφάραγγου της Τ.Κ. Σταβιών του Δήμου Γόρτυνας της Π.Ε. Ηρακλείου, με σκοπό την εξέταση φαινομένων μερικής αποκόλλησης βραχωδών μαζών και των επιπτώσεών τους και

- σε περιοχές των οικισμών Λάκκοι, Σκορδαλού, Ορθούνι, Λαγγός, Χλιαρό, Φουρνές, Μεσκλά, Χωστή, Νέα Ρούματα, Πρασές, Σέμπρωνας, Ντερές, Πλατανιάς, Μανωλιόπουλο, Παλαιά Ρούματα, Φωτακάδο, Κεφάλα, Κακόπετρος, Μεσαύλια, Γαβαλομούρι, Δρομόνερο, Γλώσσα, Βούβες, Ραβδούχας κ.ά. του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων, με σκοπό την εξέταση κατολισθήσεων, εδαφικών υποχωρήσεων και καθιζήσεων και των επιπτώσεών τους,

καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα) στις παραπάνω περιοχές.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, οι Δήμοι Γόρτυνας και Πλατανιά δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: