Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στους Δήμους Δυτικής Μάνης και Θηβαίων

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων των Δήμων Δυτικής Μάνης και Θηβαίων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Ταφύλλης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ:

- στην επαρχιακή οδό Καλαμάτας-Καρδαμύλης-Αγίου Νίκωνα και στο παραλιακό μέτωπο των Τοπικών Κοινοτήτων Αβίας και Δολών περιοχή της δεξαμενής ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Κέντρου του Δήμου Δυτικής Μάνης και

- στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Αλυκής Τ.Κ. Ξηρονομής της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων,

με σκοπό την εξέταση φαινομένων κατολίσθησης και των επιπτώσεών τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οικισμοί, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, οι Δήμοι Δυτικής Μάνης και Θηβαίων δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: