Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στους Δήμους Ζηρού και Σουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων των Δήμων Ζηρού και Σουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγοντα έγγραφα προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, με σκοπό την εξέταση κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές:

- στην περιοχή «Τύργια» της Τ.Κ. Κρανέας, καθώς και σε περιοχή της Τ.Κ. Μελιανών του Δήμου Ζηρού και

- στην περιοχή «Άνω Περιφερειακός Δρόμος» της Δ.Κ. Παραμυθιάς, καθώς και σε περιοχή της Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής του Δήμου Σουλίου.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, οι Δήμοι Ζηρού και Σουλίου δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισηγήσεις από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών, συνοδευόμενες από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: