Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στο Δήμο Μουζακίου και στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Αθήνα, 05 Απριλίου 2018

 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στην Τ.Κ. Βατσουνίας και ειδικότερα στην θέση «Συκιά», καθώς και στην Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνα, με σκοπό την εξέταση των φαινομένων κατολίσθησης και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, οι αναφερθέντες Δήμοι δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

 

Αρχείο: 
Κατηγορία: