Ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus Emergency Management Service

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας που συνδέονται με τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σχετικά με τη δομή, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Copernicus Emergency Management Service”.

Πρόκειται για  πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης από το διάστημα. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων, αλλά και δεδομένων πεδίου (in situ), που καλύπτουν έξι θεματικές περιοχές: ξηρά, θάλασσα, ατμόσφαιρα, κλίμα, διαχείριση εκτάκτων αναγκών και ασφάλεια.

Το Copernicus εξυπηρετείται από ένα σύνολο δορυφόρων αποκλειστικής χρήσης (Sentinel), ενώ χρησιμοποιεί και δεδομένα που παρέχονται από αλλά διαθέσιμα δορυφορικά συστήματα. Οι δορυφόροι Sentinel έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Copernicus και των χρηστών του. Από την έναρξη του Sentinel-1A το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει την τοποθέτηση σχεδόν 20 δορυφόρων σε τροχιά πριν από το 2030.

Στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες (βλ. συνημμένο) διευκρινίζονται επίσης ζητήματα που αφορούν στον θεσμικό ρόλο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας, στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας “Copernicus Emergency Management Service - Mapping” και στη διαδικασία διάθεσης των παραγόμενων από αυτή προϊόντων.

Τέλος, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης της ανωτέρω υπηρεσίας από τους τελικούς χρήστες και για τους τρόπους πρόσβασης στα παραγόμενα χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 

Κατηγορία: