Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου & της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2017

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου να κηρύξει περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) από 30/11/2017 έως 3/12/2017.

Ομοίως εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρύξει περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές (πλημμυρικά, κατολισθητικά φαινόμενα κλπ.) που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από 30/11/2017 έως 2/12/2017.

Για λεπτομερή αναφορά των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, μπορείτε να ανατρέξετε στα συνημμένα έγγραφα.

Κατηγορία: