Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη της Δ.K. Καρπενησίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα,10 Απριλίου 2018

 

      Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Στερεάς  Ελλάδας να κηρύξει την Δ.Κ. Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές (πλημμυρικά, κατολισθητικά φαινόμενα) που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 Απριλίου 2018.  

 

Αρχείο: 
Κατηγορία: