Επίσκεψη Κορεάτικης Αντιπροσωπείας

Οι Διευθυντές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Κορέας επισκέφθηκαν την 1η Ιουνίου το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Σημείο της συζήτησης ανάμεσα στο γ.γ. Παναγιώτη Φούρλα με τους κ. Jang-Tae Choi και Sang-Kyung Lee, Διευθυντή και Υποδιευθυντή αντίστοιχα της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών της Κορέας απετέλεσε η παρουσίαση του Σχεδίου «Ξενοκράτης» και προγραμμάτων που συνδέονται με την πρόληψη.