Επίσκεψη ομάδας Ελλήνων και Αμερικανών επιστημόνων, ειδικών σε θέματα προστασίας και αποκατάστασης πολιτιστικών ιδρυμάτων από καταστροφές, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, συνάντησε σήμερα Έλληνες και Αμερικανούς επιστήμονες, ειδικούς σε θέματα προστασίας και αποκατάστασης πολιτιστικών ιδρυμάτων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, προκειμένου να συζητήσουν προοπτικές συνεργασίας στο πλαίσιο της αποστολής της Γενικής Γραμματείας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Μαρία Λυρατζή, Χημικός και Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Μαρία Παπαδημητρίου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, Susan Duhl, Συντηρήτρια και Σύμβουλος Συλλογών Τέχνης και Robert Herskovitz, επίσης Συντηρητής.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με το εν λόγω πεδίο και συζητήθηκαν καλές διεθνείς πρακτικές, όπως το δίκτυο εξειδικευμένων εθελοντών σε ζητήματα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. ιστορικών, αρχαιολόγων, συντηρητών, μηχανικών) στις Η.Π.Α. (NHR - National Heritage Responders), οι οποίοι παρεμβαίνουν μετά την εκδήλωση καταστροφών που επηρεάζουν πολιτιστικά ιδρύματα.

Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη έναρξης διαλόγου μεταξύ των δυνητικά αρμοδίων φορέων, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η συγκρότηση μιας ελληνικής εθελοντικής δεξαμενής κατά το πρότυπο του NHR, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Αρχείο: 
Κατηγορία: