*Επιδείνωση του καιρού από Μ. Τετάρτη μέχρι και Μ.Παρασκευή με