Επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Επικεφαλής Εταίρος), στην υλοποίηση του Προγράμματος INTERREG IVC- Έργο CIVPRO»

  Στα πλαίσια της υλοποίησης  του Προγράμματος  INTERREG IVC- Έργο CIVPRO προκηρύσεται ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα απο οικονμικής άποψης προσφορά με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων (Εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος και Εξωτερικός Σύμβουλος Συντονισμού) για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Επικεφαλής Εταίρος).

     Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού: