Εργασίες ενοποίησης του δικτύου ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) με το υπάρχον δίκτυο της ΓΓΠΠ

Ποσό: 
3 998.40
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 9. Ιούνιος 2008
Εταιρεία: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-RAZOR TECHNOLOGY & CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.