Εργασίες επαύξησης ισχύος μετά υλικών κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα της ΓΓΠΠ

Ποσό: 
12 179.70
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15. Μάιος 2008
Εταιρεία: 
CABLE TEC - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ Α.Ε.