Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας