Ευρωπαϊκή συνεργασία σε πραγματικούς χρόνους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Έβρο

Αθήνα, Κυριακή 28 Αυγούστου 2011, ώρα 19.15

Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάθεση έξι (6) αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης από το Μηχανισμό.

Το αίτημα του Πυροσβεστικού Σώματος οφείλετο στον υψηλό αριθμό πυρκαγιών που είχαν εκδηλωθεί εκείνη την ήμερα, μερικές από τις οποίες εξελίχθηκαν σε μεγάλα επεισόδια σε διάφορα σημεία της χώρας και στον δείκτη επικινδυνότητας με κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (4) που προβλεπόταν ότι θα διατηρηθεί και κατά τις επόμενες ημέρες σε πολλά γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκαν τρία ζεύγη (modules) αεροσκαφών CL-415. Στο αίτημα ανταποκρίθηκε άμεσα η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες διέθεσαν από δύο (2) αεροσκάφη CL-415 έκαστη. Η προσφορά τους έγινε δεκτή από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα έγινε τηλεδιάσκεψη με τις χώρες μέλη του FIRE-5  και με το κέντρο επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO-MIC). Στο περιθώριο αυτής της τηλεδιάσκεψης η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διοργάνωσε έκτακτη Διοικούσα Επιτροπή του προγράμματος EU ACR5, στο οποίο μετέχει ως εταίρος. Το πρόγραμμα EU ACR5 στο οποίο μετέχουν πέντε (5) εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας, της Γαλλίας (επικεφαλής), της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και του Βελγίου ξεκίνησε το 2010 και θα ολοκληρωθεί το 2011, περιλαμβάνει δε μια σειρά δράσεων όπως εκπαιδεύσεις, ειδικά σχολεία και σεμινάρια με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής συνεργασίας των ευρωπαϊκών δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Μεταξύ των δράσεων αυτών ήταν και η εκτέλεση μιας άσκησης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρότεινε αντί της άσκησης αυτής να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση στον Έβρο. Αρχικά η Ε.Ε. ενέκρινε την ένταξη και χρηματοδότηση της γαλλικής αποστολής και στη συνέχεια ενημέρωσε την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ότι ενέταξε και την ισπανική αποστολή στο EU ACR5. Έτσι το συνολικό κόστος της ευρωπαϊκής συνδρομής στην Ελλάδα θα καλυφθεί από το EU ACR5.

Το γαλλικό ζεύγος αεροσκαφών αφίχθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολη στις 15.30 περίπου της 26/08/2011 και αφού επανεξυπηρετήθηκε, ξεκίνησε αμέσως τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα ελληνικά αεροσκάφη. Το ισπανικό ζεύγος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης στις 20.30 περίπου της ίδιας ημέρας και άρχισε να επιχειρεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα αεροσκάφη από το πρωί της 27/08/2011.

Η Ιταλία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο αίτημα καθώς αντιμετώπιζε και η ίδια σοβαρά προβλήματα στο νότιο μέρος της, στη Σικελία και στη Σαρδηνία. Παράλληλα τις ίδιες ώρες η Αλβανία ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών στο έδαφός της.

Σημειωτέον ότι προκειμένου να καλυφθεί το αλβανικό αίτημα χωρίς να αντιμετωπίσει επιχειρησιακό πρόβλημα η Ιταλία, εφαρμόστηκε από τον  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας το «σύστημα της ακολουθίας» (cascade system). Για να μπορέσει να συνδράμει ένα ιταλικό αεροσκάφος τις αλβανικές δυνάμεις στο έργο τους, ένα γαλλικό CL-415 που εδρεύει στην Κορσική βοήθησε την Παρασκευή 26/08/2011 στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Σαρδηνία, υποκαθιστώντας έτσι ένα ιταλικό αεροσκάφος, που στάλθηκε από το Μπρίντεζι στην Αλβανία και συνέδραμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονταν κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Η ευρωπαία Επίτροπος για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων κα Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ευχαρίστησε προσωπικά τα κράτη- μέλη για την άμεση ανταπόκριση τους στα αιτήματα βοήθειας Ελλάδας και Αλβανίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών, τονίζοντας συγκεκριμένα ότι «η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία έδωσαν ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε πραγματικούς χρόνους.»

«Η μεγάλη φωτιά του Έβρου αποτέλεσε ένα πραγματικό πεδίο εφαρμογής και άσκησης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τις αντοχές να ενεργεί επιτυχημένα απέναντι στους κινδύνους» επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Θεόδωρος Μπούφης.