Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "EU Rapid Response Capability 7" (RRC-7), 1ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο (workshop), 15-19 Ιουνίου στην Αθήνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "EU RAPID RESPONSE CAPABILITY 7" (RRC-7)

                                                 1ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο (Workshop), 15-19 Ιουνίου, Αθήνα

 Mε απόφαση της 1ης Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "RRC-7", το πρώτο από τα δύο συνολικά ανώτερα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του προγράμματος, πραγματοποιείται στην Αθήνα από 15 έως 19 Ιουνίου 2009.  Στο πρόγραμμα μετέχουν (7) χώρες Κ-Μ με τις Εθνικές τους Αρχές Πολιτικής Προστασίας, (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία). Η Ελλάδα συμμετέχει με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

 Στο εργαστήριο της Αθήνας συμμετέχουν (48) ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί και αξιωματούχοι από τα (7) Κ-Μ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μελετήσει και να προτείνει στα Κ-Μ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κριτήρια επιχειρησιακής κινητοποίησης σε μεγάλες καταστροφές εντός και εκτός της Ε.Ε. των Ευρωπαϊκών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Modules), καθώς και τις διαδικασίες συντονισμού και εμπλοκής αυτών. Το εργαστήριο της Αθήνας αποτελεί την πρώτη δράση του προγράμματος και λόγω της ειδικότερης σημασίας που έχει για την Ε.Ε., τις εργασίες του παρακολουθεί και εντεταλμένος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Monitoring and Information Center (MIC).

 

  Το "RRC-7" αποτελεί τη συνέχεια του "FIRE-5" και για την περίοδο 2009-2010, θα δώσει τη δυνατότητα στην «πρωτοβουλία» του "FIRE-5", με τη συμμετοχή και της Μάλτας και του Βελγίου, να συνεχίσει τις δράσεις της κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στη βελτίωση των κανόνων εμπλοκής των Ευρωπαϊκών Μονάδων. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό μόνο στους φορείς και οργανισμούς που έχουν δηλώσει Ευρωπαϊκές Μονάδες. Για την Ελλάδα είναι ανοικτό μόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, την Πολεμική Αεροπορία και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Στο εργαστήριο της Αθήνας συμμετέχει το σύνολο των Αξιωματικών του Π.Σ. , της Π.Α. και οι γιατροί του ΕΚΑΒ που έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί ως Διοικητές των Ελληνικών Ευρωπαϊκών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.