Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΕΣΕΑΒ) -Ενημερωτική συνάντηση

   Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώµατος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας  (ΕΣΕΑΒ) αποτελεί δέσμευση της  Ε.Ε με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους της Ευρώπης να συνεισφέρουν στις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Ως  πρώτο βήµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει τη σηµερινή  κατάσταση του εθελοντισµού και προετοιμάζει το έδαφος για τη διεξαγωγή δηµόσιας  διαβούλευσης.

      Η Ε. Επιτροπή επιθυμεί να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά της εν λόγω πρωτοβουλίας μέσω πιλοτικών προγραμμάτων.

      Στα πλαίσια αυτά ,η Ε. Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 ενημερωτική συνάντηση στην οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά  η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (προτεραιότητες και δράσεις).

      Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα μέχρι την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2011 και αποστολή στην ηλεκτρονική δ/νση ECHO-POLICIES@ec.europa.eu. Λόγω του γεγονότος ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση συμμετοχής: