Ημερίδα για το Πρόγραμμα Δράσης 2012 του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μέσου Π.Π. στις Βρυξέλλες το Μάρτιο

Στις 2 Μαρτίου 2012 η Ευρ. Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με το Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας. Στην ημερίδα «2012 Ιnformation Day”, μεταξύ άλλων, θα παρουσιασθούν οι προτεραιότητες για τη φετινή χρονιά καθώς και χρήσιμες οδηγίες-πληροφορίες για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μέσου.

   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω ιστοσελίδα καθώς και το συνημμένο έγγραφο:

http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm