Ημερίδα ΕΑΓΜΕ για την Εκτίμηση Κινδύνου Κατολισθήσεων και Πολιτική Προστασία

 

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2019

 

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EuroGeoSurveys) διοργανώνουν την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, ημερίδα με τίτλο: «Εκτίμηση Κινδύνου Κατολισθήσεων – Πολιτική Προστασία», (“Landslide hazard assessment for Civil Protection”), στις εγκαταστάσεις της ΕΑΓΜΕ στο Ολυμπιακό Χωριό.

Στόχος της ημερίδας είναι η αποτύπωση των ευρωπαϊκών πρακτικών στον τομέα της εκτίμησης του κατολισθητικού κινδύνου καθώς και η παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους, τόσο στο σκέλος της πρόληψης όσο και σε αυτό της αποκατάστασης. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει και στην ελληνική περίπτωση του Μνημονίου Συνεργασίας ΕΑΓΜΕ και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στον τομέα της εκτίμησης επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, βάσει του οποίου παρέχεται εντός 24 έως 36 ωρών την εισήγηση από το την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών των περιοχών, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων. Με την ίδρυση επίσης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) της ΕΑΓΜΕ ισχυροποιείται η συνεργασία μεταξύ της ΓΓΠΠ με την ΕΑΓΜΕ, με την δεύτερη να αναλαμβάνει να συντάξει χάρτη κινδύνου κατολισθήσεων σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας.

Η ημερίδα η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο των έργων U-Geohaz και ΟΠΥΓΕΚ/ΓΕΩΚΑ θα είναι ανοιχτή στο κοινό, ενώ είναι δυνατή η δημοσιογραφική κάλυψη.

Κατηγορία: