Ημερίδα ενημέρωσης για το "Πρόγραμμα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας 2010" της Ε.Ε.

Στις 12 Ιανουαρίου 2010, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μονάδα Πολιτικής Προστασίας) διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης-ενημέρωσης στις Βρυξέλλες αναφορικά με το " Πρόγραμμα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας 2010".

Στόχος της ημερίδας είναι να η παροχή πληροφοριών για την προετοιμασία και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση το 2010 από το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο

http://ec.europa.eu/environment/civil/infoday_2010.htm