Ημερίδα Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα

Πραγματοποιήθηκε  στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008, Ημερίδα Πολιτικής Προστασίας υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Την ημερίδα προλόγισε ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Μουζά και των αντιπροσώπων των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιών της χώρας.

Κατά την ημερίδα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από στελέχη της Γ.Γ.Π.Π. που αφορούσαν στο Θεσμικό Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, στο Σχέδιο «Ξενοκράτης», στο Εγχειρίδιο Σχεδιασμού, στη σχεδίαση αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας στην Ε.Ε., στο Χρηματοδοτικό Μέσο για την περίοδο 2007-2013, στα Προγράμματα και στις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία αναπτύχθηκαν σκέψεις, απόψεις και προβληματισμοί από την πλευρά των εκπροσώπων των Περιφερειών και των Νομαρχιών και δόθηκαν κατευθύνσεις με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού.