Ημερίδα της Εθελοντικής Ομάδας Ασπρόπυργου Θρία: «H Απειλή των Τεχνολογικών και Φυσικών Καταστροφών στην Περιοχή μας»