Θεσμικό Πλαίσιο για τις Δραστηριότητες του Φυσικού Αερίου, Ρόλοι & Αρμοδιότητες