Θετικές οι εντυπώσεις από το εκπαιδευτικό σεμινάριο Πολιτικής Προστασίας

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 28 Μαΐου 2009 το εκπαιδευτικό σεμινάριο Πολιτικής Προστασίας που απευθυνόταν στα στελέχη των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας το οποίο φιλοξενήθηκε στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ.  Όπως διευκρίνισε ο Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Μουζάς: «Η άποψη που σχημάτισα από τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων είναι πολύ ικανοποιητική.  Οι ίδιοι εξέφρασαν ότι είχαν απόλυτη ανάγκη γι’ αυτή την επαφή».

 Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν το θεσμό της Πολιτικής Προστασίας όπως: αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων (ΣΑΤΑΜΕ), ανάλυση του νεο-εκδοθέντος εγχειριδίου πολιτικής ασκήσεων, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ΠΠ, παροχή και λήψη διεθνούς βοήθειας σε μεγάλες καταστροφές κ.ά. Επίσης αναλύθηκαν επιμέρους επιχειρησιακά θέματα τα οποία θα κληθούν οι υπάλληλοι να χειριστούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.     

      Στο τέλος των διαλέξεων ο λόγος δόθηκε στους επισκέπτες, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και προτάσεις στα πλαίσια της βελτίωσης της συνεργασίας με την κεντρική ηγεσία.

Ο κ. Μουζάς πρόσθεσε ότι η Πολιτική Προστασία στο σύνολό της οφείλει να είναι η εικόνα ενός φορέα που εργάζεται εντατικά και με υψηλό επαγγελματισμό για θέματα που αφορούν την προστασία και τη ζωή του πολίτη.

      Η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί όταν υλοποιηθούν με επιτυχία τα αντίστοιχα περιφερειακά σεμινάρια, με βασικό στόχο την ενημέρωση του προσωπικού Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και Κοινοτήτων.