- Κήρυξη άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιοποίηση του αρχείου της ΓΓΠΠ»