Κήρυξη Διαγωνισμού για διοργάνωση μετακίνησης και διαμονής 34 παρατηρητών προγράμματος EU PROMETHEUS 2014