Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης σε Δήμους Βόλβης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σιθωνίας (Χαλκιδική)

Αθήνα, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

     Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κου Θεόδωρου Μπούφη κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Βόλβης στη Μητροπολιτική Ενότητα (Μ.Ε.) Θεσσαλονίκης και οι Δήμοι Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου και Σιθωνίας στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Χαλκιδικής, μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος αντίστοιχα.