Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης σε Κοινότητες Δήμου Τριπόλεως

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κου Θεόδωρου Μπούφη κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας οι τοπικές κοινότητες Πάπαρι, Αγριακόνα, Δάφνη, Καλτεζές και Μαυρόγιαννη του Δήμου Τριπόλεως, αμέσως μετά από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κος Αναστάσιος Αποστολόπουλος, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εξελίσσεται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε σήμερα (Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011) το απόγευμα, ώρα 16.52, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο και η απόφαση εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρο Μπούφη στις 19.00.