Κήρυξη περιοχών του Δήμου Αμυνταίου, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

<p>Kήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών που προκλήθηκαν στις 10 Ιουνίου 2017</p>

Ανενεργό