Κήρυξη περιοχών του Δήμου Νεμέας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Ταφύλλης, κήρυξε τις Τοπικές Κοινότητες Λεοντίου, Αηδονίων, Πετρίου, Καστρακίου, Δάφνης, Κουτσίου και την Δημοτική Κοινότητα Νεμέας του Δήμου Νεμέας, της Π.Ε. Κορινθίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την 29-09-2018 στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.

Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ 7ΜΩ046ΜΚ6Π-ΧΗΔ

Αρχείο: 
Κατηγορία: