- Κήρυξη του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Κήρυξη του  Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2016

 

      Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, μετά από σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδος κ. Απόστολου Κατσιφάρα και του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νικολάου Καραπάνου, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο με σχετική του Απόφαση (ΑΔΑ: 90ΙΓ465ΦΘΕ-2ΑΦ)

      Η σχετική απόφαση αναρτάται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%99%CE%93465%CE%A6%CE%98%CE%95-2%CE%91%CE%A6

Αρχείο: