Κήρυξη του Δήμου Σύμης της Π.Ε. Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, με απόφασή του κηρύσσει τον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 13-11-2017 στην παραπάνω περιοχή.

Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ: 61Τ3465ΧΘ7-ΞΟΝ

 

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Λ. Δαμιανίδης

Αρχείο: 
Κατηγορία: