Καταγράψτε τη δική σας εμπειρία

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έρχεται να εγκαινιάσει μία νέα εποχή στην αποστολή της θωράκισης της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών απρόβλεπτων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Η οργάνωση των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο εξασφαλίζει την άμεση, έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του μηχανισμού της πολιτείας για την υποστήριξη της κοινωνίας στις συνθήκες δοκιμασίας που δημιουργεί κάθε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η επιστημονική γνώση, μάς εξασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας απρόβλεπτης καταστροφής. Η εμπειρία των στελεχών του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στο έργο αυτό εγγυάται, παράλληλα, τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της πολιτείας.

Αυτό όμως που διασφαλίζει την αποτελεσματική ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες μιας καταστροφής είναι η ετοιμότητα και η αλληλεγγύη της κοινωνίας.

Η ορθή ενημέρωση και προετοιμασία του πολίτη όπως και η οργάνωση και ετοιμότητα της κοινωνίας αποτελούν προϋπόθεση για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες, ο αντίκτυπος, το κόστος από την εκδήλωση μίας καταστροφής.

Η ανταλλαγή απόψεων και μαρτυριών από εμπειρίες πολιτών που βίωσαν τις συνέπειες της εκδήλωσης κάποιας φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής θα βοηθήσει όλους μας, πολίτες και πολιτεία, να θωρακιστούμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα απέναντι σε ανάλογα απρόβλεπτα κρούσματα.

Καλούμε λοιπόν κάθε πολίτη να συνεισφέρει τη δική του γνώση σε αυτό το δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών που εγκαινιάζουμε στον νέο ιστότοπο της Πολιτικής Προστασίας, σε μία κοινή προσπάθεια να ισχυροποιήσουμε την κοινωνία μας και τη χώρα μας απέναντι στον κίνδυνο κάθε φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.

Η αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων απαιτεί τη συνεργασία των φορέων της πολιτείας και των δυνάμεων της κοινωνίας.

Καταγράψτε στα παρακάτω πεδία τη δική σας εμπειρία.