Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών

  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2795/29-04-2011 έγγραφό της με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας  από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών». Στο ανωτέρω έγγραφο δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας  από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.

  Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ: