Κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση στο τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Μετά από συμφωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε την 11-12-2006 στην Άγκυρα της Τουρκίας κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση στο τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η κοινή άσκηση διεξήχθη υπό την αιγίδα της Δ/νσης Πολιτικής Άμυνας της Άγκυρας. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν, με επικεφαλής εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Κ.ΟΜ.Α.Κ.) της Πολεμικής Αεροπορίας, ιατροί και διασώστες από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και εξειδικευμένος μηχανικός του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Οι ομάδες αυτές συνεργάστηκαν με αντίστοιχες ομάδες έρευνας και διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας της Τουρκίας. Σκοπός της άσκησης ήταν η μέσω της κοινής δράσης ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ομάδων αστικής έρευνας διάσωσης των δύο χωρών.