Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύσκεψη με θέμα «Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στη Νομαρχία Αθηνών».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Μουζά, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Χαράλαμπου Μανιάτη, του Νομάρχη Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρού, του Γενικού Δ/ντη Υδραυλικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Νικόλαου Τυπάλδου, εκπρoσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως το συντονισμό των φορέων για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων όπως: συντήρηση του οδικού δικτύου, καθαρισμός και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων, καθαρισμός των υδατορεμάτων, αιτήματα συνδρομής για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και δράση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.