Μέθοδοι Αξιολόγησης Διαγωνισμού Ενημερωτικού υλικού "Πολιτεία" 2009