Μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων και την τάχιστη αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της Αττικής

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του παράλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών που έπληξαν την Ανατολική και τη Δυτική Αττική και μετά από έκτακτες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Υπουργών, αποφάσισε να προωθήσει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την τάχιστη αποκατάσταση των υλικών ζημιών. Τα μέτρα αυτά δεν αντικαθιστούν, αλλά προστίθενται σε όσα ήδη προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δέσμη μέτρων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, καθώς και τον αριθμό του Ειδικού Λογαριασμού στην ΤτΕ για την αρωγή των πληγέντων αναρτώνται συνεχώς στους αντίστοιχους διαδικτυακούς συνδέσμους.

 

 

Αρχείο: 
Κατηγορία: